Aké vyšetrenia poskytujeme?

🏠 Zdravotné stredisko Lamač, Malokarpatské námestie 2, 841 03 Bratislava

☎️ +421 915 169 280

📧 detskyneurolog@gmail.com

Detská (pediatrická) neurológia sa venuje širokému spektru ochorení, medzi ktorými dominujú epileptické a neepileptické záchvatové stavy, bolesti hlavy a chrbta, oneskorovanie psychomotorického vývinu a DMO (detská mozgová obrna), vrodené chyby mozgu a miechy, poúrazové a pozápalové zmeny mozgu a miechy, nervovosvalové ochorenia, demyelinizačné ochorenia CNS.

Druhy výkonov

  • Neurologické vyšetrenie

  • Posúdenie stupňa psychomotorického vývinu u dojčiat pomocou polohových testov

  • Orientačné zhodnotenie rečového, kognitívneho a motorického vývinu starších detí

  • Vertebrologické vyšetrenie (vyšetrenie chrbtice)

  • Ultrasonografické (USG) vyšetrenie mozgu cez veľkú fontanelu

  • Elektroencefalografické (EEG) vyšetrenie- natívne, spánkové, po provokáciách

  • Odbery základných hematologických, biochemických a sérologických parametrov, vyšetrenie hladín antiepileptík

  • Podávanie intramuskulárnej a intravenóznej liečby

  • Vyšetrenie Prechtlovou metódou

> Ultrasonografické vyšetrenie

USG (ultrasonografické) vyšetrenie mozgu sa realizuje jemným priložením sondy prístroja na veľkú fontanelu na hlavičke dieťaťa. Vykonáva sa v polohe na chrbátiku a je nebolestivé. Pre deti môže byť ale stresujúce, preto je vhodné na upokojenie mať so sebou cumlík, čaj alebo vodu vo fľaši, prípadne malú hračku na zabavenie dieťaťa. Samotné vyšetrenie trvá niekoľko minút.

> EEG vyšetrenie

EEG (elektroencefalografické) vyšetrenie vykonáva naša skúsená sestrička/EEG laborantka Mirka.

Väčšie deti sedia samostatne v pohodlnom vyšetrovacom kresle, menšie dieťa môže sedieť na kolenách rodiča, prípadne ležať v náručí matky. Na hlavičku sa umiestňuje čiapka so snímacími elektródami, pod ktoré sa aplikuje vodivý gél. Vyšetrenie nie je bolestivé, malé deti ale často reagujú so strachom na samotné nasadzovanie čiapky a aplikáciu gélu.

Samotné vyšetrenie trvá približne 20 minút, počas ktorého by malo mať dieťa zatvorené oči a plniť niektoré príkazy EEG laborantky - zatvárať a otvárať oči, zhlboka dýchať. Záznam bude tým kvalitnejší, čím menej sa dieťa počas vyšetrenia pohybuje a čím lepšie spolupracuje.

Deň pred vyšetrením odporúčame umyť vlasy šampónom, nepoužívať lak, gél, tužidlo a iné prípravky. U dievčat odstrániť z vlasov gumičky, sponky . Malé deti by pred vyšetrením mali byť nakŕmené a prebalené. Malým, resp. menej spolupracujúcim deťom odporúčame priniesť obľúbenú hračku, knižku, tablet. Odporúčame si priniesť malý uterák, resp. papierové vreckovky na zotretie EEG gélu po vyšetrení z vlasov.

> Vyšetrenie Prechtlovou metódou

Vyšetrenie Prechtlovou metódou (General movements assessment) umožňuje hodnotiť neurovývojový stav novorodencov a najmenších dojčiat na základe pozorovania spontánnej motoriky dieťaťa, nevyžaduje žiadnu manipuláciu s dieťaťom. Je vhodné pre skorý záchyt detí ohrozených vývojom detskej mozgovej obrny (DMO) a iných neurovývojových ochorení, pre predčasne narodené deti. Realizuje sa v dvoch vekových obdobiach - v období od 4.dňa po pôrode do 6.týždňa života (ideálne v 4. týždni) a v 12-16.týždni života (ideálne v 12. týždni). V každom vývinovom období sa hodnotí iný motorický prejav. Ideálne je absolvovať vyšetrenie v oboch vekových obdobiach, ale je možné ich absolvovať i jednotlivo. Pri pokojnom dieťati sa dá vyšetrenie zrealizovať priamo v ambulancii, v opačnom prípade na základe analýzy videozáznamu spontánneho pohybového prejavu dieťaťa.

Detský neurológ s.r.o.

IČO 54602246

MUDr. Katarína Mojžišová

Malokarpatské nám. 2

841 03 Bratislava - Lamač

tel.: 0915 169 280

Email: detskyneurolog@gmail.com