O nás

🏠 Zdravotné stredisko Lamač, Malokarpatské námestie 2, 841 03 Bratislava

☎️ +421 915 169 280

📧 detskyneurolog@gmail.com

Náš Tím

V našej ambulancii sa Vašim deťom bude venovať detská neurologička Katka Mojžišová a detská sestra/EEG laborantka Mirka Košíková. Obe majú dlhoročné skúsenosti z práce na Klinike detskej neurológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

MUDr. Katarína Mojžišová

detský neurológ a pediater

Vzdelanie:

 • 2011 atestácia v špecializačnom študijnom odbore pediatrická neurológia

 • 2008 atestácia v špecializačnom študijnom odbore pediatria

 • 2000 ukončené štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo


Odborná prax:

 • od 12/2022 ambulancia pediatrickej neurológie, Detský neurológ s.r.o.

 • 2005-2022 Národný ústav detských chorôb, Klinika detskej neurológie- činnosť na ambulancii, lôžkovom oddelení, konziliárne vyšetrenia, špecializovaná ambulancia pre USG mozgu u detí

 • 2004-2005 Národný ústav detských chorôb, Klinika detskej chirurgie

 • 2000-2004 Národný ústav detských chorôb, I.Detská klinika


Odborné kurzy:

 • 2022 Kurz Prechtlovej metódy (General Movement assessment), GM Trust, prof. Christa Einspieler, Ostrava

 • 2018 Vzdelávací cyklus v klinickej elektroencefalografii, Oddelenie detskej neurologie a Neurologická klinika TN, Thomayerova nemocnice, Praha

 • 2017 Kurz ultrasonografie mozgu cez veľkú fontanelu, Oddelenie detskej neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha

 • 2010 Kurz vývojovej neurológie, Oddelenie detskej neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha

Miroslava Košíková

detská zdravotná sestra a EEG laborantka

Vzdelanie:

 • 1992 ukončená Stredná zdravotnícka škola v Nových Zámkoch, odbor detská sestra


Odborná prax:

 • od 12/2022 ambulancia pediatrickej neurológie, Detský neurológ s.r.o.

 • 1992 – 2022 Národný ústav detských chorôb Bratislava, Klinika detskej neurológie - EEG laborantka v epileptologickej jednotke, detská sestra na lôžkovom oddelení


Odborné kurzy:

 • 2014 Vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike, Certifikovaná pracovná činnosť, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • 2014 Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti – vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • 2013 Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti – vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúd

 • 2004 Školiace miesto elektroencefalografická diagnostika, Oddelenie detskej neurológie DFNsP, Bratislava

Naše priestory

Detský neurológ s.r.o.

IČO 54602246

MUDr. Katarína Mojžišová

Malokarpatské nám. 2

841 03 Bratislava - Lamač

tel.: 0915 169 280

Email: detskyneurolog@gmail.com